Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Anja van Ast fotografie
Bezoekadres: dijkstraat 21, 4417 BA Hansweert
Telefoonnummer: +31 (0)652058436
KvK nummer: 73133558
BTW-nummer: NL0056064744
Bank: SNS Bank
Rekeningnummer: NL31 SNSB 0773 1143 35

 

Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de kunstwerken en op digitale downloads en video tutorials zoals aangeboden op deze website.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving met bijbehorende voorbeeld foto’s van de aangeboden kunstwerken en van de digitale downloads.
 • De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Anja van Ast fotografie kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat de correcte informatie, zodat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn:
  • De eventuele kosten van verzending
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De oplages en beschikbare formaten van de kunstwerken
  • Het aantal digitale downloads en video tutorials
  • De totale prijs

De overeenkomst

 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie toegankelijk maken via de algemene voorwaarden
 • Het bezoekadres van het atelier
 • De informatie over de productie na aankoop

 

Herroepingsrecht bij levering van producten en digitale downloads

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product, dit geldt alleen voor kunstwerken uit voorraad.
 • Op maat gemaakte kunstwerken kunnen niet geretourneerd worden, mits deze afwijken van de overeengekomen afwerking.
 • De digitale downloads en video tutorials kunnen niet geretourneerd worden tenzij er duidelijk aanwijsbare fouten in voorkomen

 

Bij levering van diensten:

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, terugbetalen.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • Die op maat geproduceerd zijn voor de consument.
 • Digitale downloads en video tutorials

 

De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. a 9%

 

Conformiteit en garantie

De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of beschadigd.
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld

 

Levering en uitvoering:

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen zo snel al mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Dit is afhankelijk van de levering van de materialen zoals hout voor het inlijsten bij de producent.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 • Digitale downloads en video tutorials kunnen na de betaling direct worden gedownload

 

 

ANJA VAN AST FOTOGRAFIE/ALL RIGHTS RESERVED/WEBSITE DEVELOPMENT BY PROVOQE MEDIA