Voorwaarden workshops

Voorwaarden inschrijving/deelname Workshop Fine Art Portret fotografie Anja van Ast

KOSTEN
Voor de diverse workshops gelden verschillende prijzen. Deze worden bekend gemaakt op de website en op social media en indien van toepassing in de informatie brochure. Er dient bij inschrijving een aanbetaling te worden gedaan en daarmee wordt de inschrijving definitief.  De kosten voor de workshop moeten drie weken vooraf volledig zijn betaald.

Een lunch, koffie, thee en drankjes en de kosten voor de modellen zijn inbegrepen in de prijs. Daarnaast ontvangt iedere cursist een boekje waar de bewerking stap voor stap wordt uitgelegd.

Anja Van Ast Fotografie valt onder de kleine ondernemingsregeling (KOR) en daardoor vrijgesteld van afdracht BTW. De betalingsverzoeken zijn dus vrij van BTW.

ANNULEREN

  • Annuleer je meer dan 4 weken voor de startdatum, dan is 25% verschuldigd. Indien je al betaald hebt, wordt dus 75% terug gestort.
  • Annuleer je tussen de 4 weken en 2 weken voor de startdatum, dan is 50% verschuldigd. Indien je al betaald hebt, wordt dus 50% terug gestort.
  • Bij annuleren minder dan 2 weken voor de startdatum, dan is 75% verschuldigd. Indien je al betaald hebt, wordt dus 25% terug gestort.

Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden

Mocht je zelf een vervanger vinden dan is dit toegestaan. Indien mogelijk kan ook een vervangende datum worden aangeboden mits er 3 weken vooraf wordt geannuleerd.

In het onwaarschijnlijke geval dat de workshop niet door kan gaan van mijn kant word je daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Er wordt dan de mogelijkheid geboden om de workshop op een andere datum te volgen of je kunt de workshop afzeggen. In dit laatste geval wordt het bedrag wat je betaald hebt geretourneerd.

DIVERSEN
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun materiaal, reiskosten en eventuele medische kosten. Anja van Ast (fotografie) is niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tijdens de workshop.

Het is deelnemers niet toegestaan om foto’s die gemaakt zijn tijdens de workshop in te zenden voor wedstrijden of te gebruiken voor reclame doeleinden om workshops of producten te verkopen. In uitzonderlijke gevallen kan hier van afgeweken worden. Neem hierover vooraf altijd contact op met Anja van Ast.

Het is deelnemers niet toegestaan om geluid of filmopnames te maken tijdens de workshop. Deelnemers gaan akkoord met het feit dat alles wat tijdens de workshop wordt geleerd voor persoonlijk gebruik is en niet kan worden doorverkocht. Deelnemers gaan ermee akkoord dat bij het negeren van deze afspraken gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen.
Indien deelnemers foto’s van het praktijk gedeelte online delen (op social media of op eigen website) dient te worden vermeld dat deze foto’s zijn gemaakt tijdens een workshop van Anja van Ast.

Tijdens de workshops maak ik zelf foto’s en video opnames die gedeeld zullen worden op de website en social media. Als je hier bezwaar tegen hebt moet je dat voor aanvang van de workshop aangeven zodat ik daar rekening mee kan houden.